สวัสดีเสมอ


บุคลากรแห่งอนาคต โดย K. Jack
กรกฎาคม 24, 2009, 12:57 am
Filed under: Uncategorized

สำหรับผมแล้วการทำงานองค์กรก็ไม่ต่างอะไรกับร่างกายคนเราที่ต้องทำงานสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน และไม่มีส่วนไหนสำคัญไปกว่ากันทั้งตา หู จมูก ปาก มือ ขา หัวใจ ฯลฯ เพราะแต่ละส่วนล้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาก็อาจทำให้กลายเป็นคนพิการได้

 องค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ แม้จะมีแผนกหรือหน่วยงานย่อยมากมาย แต่ก็ต้องทำงานประสานกันทั้งหมด ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบุคคล ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฯลฯ เพราะล้วนมีบทบาทสำคัญกับองค์กรด้วยกันทั้งนั้น

 การเลือกบุคลากรจึงเป็นปัญหาใหญ่ของทุกองค์กร เพราะการเลือกคนที่มีศักยภาพว่ายากแล้ว แต่การเลือกคนที่ทั้งมีศักยภาพและมีทัศนคติหรือค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กรด้วยยิ่งยากกว่าหลายเท่า จนกลายเป็นโจทย์สำคัญให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสมอมา

 การเพียรพยายามเสาะหาบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพื่อเสาะหาคนที่เหมาะสมให้แก่องค์กรจึงมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ที่มีวิธีคัดเลือกมากมายหลายร้อยวิธีที่น่าสนใจ แต่วันนี้ผมมีวิธีหนึ่งซึ่งฟังดูสบายๆ เพราะไม่ได้อ้างอิงหลักวิชาการจัดการมากนัก เพราะเป็นผลการวิจัยล่าสุดของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมนำไปปรับใช้ และเชื่อว่าผู้อ่านอาจจะทึ่งในความแม่นยำอยู่บ้าง

 นั่นคือการใช้ “กรุ๊ปเลือด” เป็นตัวบ่งบอกถึงความแตกต่างของแต่ละคนซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจออกมามากมาย ผมรวบรวมมาให้อ่านกันสบายๆ ในภาวะผันผวนเช่นนี้ เพราะอย่างน้อยก็อาจได้แนวทางแปลกๆ ไปใช้โดยไม่ต้องเคร่งเครียดเกินไป

 

ลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปเลือดเอ จะทำงานละเอียด ชอบจดจำด้วยการจดบันทึก เพื่อความถูกต้องแม่นยำ มีการวางแผนล่วงหน้าที่ดี เป็นระเบียบ จัดการตัวเองได้อย่างเรียบร้อย เป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ถ้าเชื่อ หรือรัก ก็ยากจะเปลี่ยนแปลง เพราะจดจำเรื่องเก่าๆ ได้ดีรวมถึงรายละเอียดทั้งหมด

 ลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปเลือดบี ชอบทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสนใจเท่านั้น และเมื่อสนใจอะไรก็จะทำทันที ไม่มองว่าของแพงคือของที่มีคุณค่า แต่ชอบนำสิ่งที่ไม่มีค่ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้มีค่าขึ้นมา เป็นนักค้นคว้า นักประดิษฐ์ ปากร้ายแต่ใจดี ไม่ชอบการวางแผน เพราะแผนที่วางไว้อาจไม่เป็นไปตามแผน และชอบคิดว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่จะวางแผน มีความคิดเป็นบวกและคิดถึงอนาคตทางบวกเสมอ มีวิธีคิดเป็นเสรีนิยม มีจินตนาการเต็มที่ และไม่ชอบอยู่ในกรอบ ยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกมากกว่าที่มีคนอื่นมาแนะนำ

 ลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปเลือดเอบี เป็นคนใจเย็น และคิดอะไรได้ทะลุปรุโปร่งเสมอ เมื่ออยู่กับใครจะทำให้รู้สึกว่ามีความแตกต่าง คือเก่งกว่า และหยิ่งนิดๆ เป็นคนที่มีความคิด มองการณ์ไกล ชอบวิจารณ์คนอื่น แต่การวิจารณ์มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องเสมอ เวลาอยู่ด้วยกันชอบคิดนอกกรอบ คิดไกล เป็นคู่คิด ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี

 ลักษณะนิสัยของคนกรุ๊ปเลือดโอ มักจะใช้ความจำเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การสัมผัส ถ้ามีเป้าหมาย จะมีความมุ่งมั่น มีความสามารถที่จะปฏิบัติและทำจนถึงที่สุด มีจุดอ่อน คือถ้าเจอสถานการณ์ต่างๆ มักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ สามารถทำงานเป็นทีม เมื่อเจองานยาก ก็กล้าเสนอตัวทำ และกล้าท้าทายตัวเองด้วยงานใหม่ๆ

 

การรู้จักบุคลากรแต่ละคนอย่างถ่องแท้จริงเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการวางแผนบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรที่มีอยู่ด้วยการวิเคราะห์จุดเด่นและเสริมจุดอ่อนของเขา

 องค์กรจะก้าวหน้าต่อไปได้จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนของบุคลากรทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีบุคลิกลักษณะอย่างไรก็มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันคือความสำเร็จนั่นเอง

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: