สวัสดีเสมอ


เกริ่นนำ นิทานธรรมชาติ อ้างอิงถึงทฤษฎีเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว หรือ Butterfly Effect โดย อ.วัชระ อยู่สวัสดิ์ ในค่ำคืนวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๕๑
ธันวาคม 25, 2008, 1:42 pm
Filed under: Uncategorized
ปิดความเห็น บน เกริ่นนำ นิทานธรรมชาติ อ้างอิงถึงทฤษฎีเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว หรือ Butterfly Effect โดย อ.วัชระ อยู่สวัสดิ์ ในค่ำคืนวันที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๕๑





การแสดงความเห็นถูกปิด



%d bloggers like this: