สวัสดีเสมอ


จากรายการ ประพาสต้นบนดอย ๑ ธค. ๒๕๕๐
ธันวาคม 1, 2007, 10:43 pm
Filed under: Uncategorized

ทำที่เดิมเหมือนกัน

พื้นที่จำกัด ผู้คนขยายเติบโต ขยับขยาย

ดำรงรักษาขุนห้วย  พอเพียงเพื่อรักษาต้นน้ำลำธาร (อดทน)

 การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทุกคนทำความดี ละเว้นการทำกรรมชั่ว ดังนั้นคนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ นอกจากจะต้องประกอบพิธีการทางศาสนาอย่างถูกแล้ว ควรที่จะได้ทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักการปฏิบัติบูชา คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงให้คนไทยยึดหลักความพอดีหรือพอเพียง คือ เศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ ซึ่งถ้าหากคนไทยนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และ แนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสุข ไม่วุ่นวาย ไม่เดือดร้อน คำสอนของพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การไม่ลุ่มหลง มัวเมาในอบายมุข เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น เพราะอบายมุขทุกชนิดคือหนทางแห่งความเสื่อม และหนทางแห่งความยากจน ฉะนั้นจึงควรที่คนไทยจะได้ร่วมกัน ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือเล่นการพนัน

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: