สวัสดีเสมอ


IT Digest มองอนาคตโทรคมฯ ไทย พ.ร.บ. องค์กรฯ ฉบับใหม่ชี้ชะตา
พฤศจิกายน 14, 2007, 6:27 pm
Filed under: Uncategorized

มองอนาคตโทรคมฯ ไทย พ.ร.บ. องค์กรฯ ฉบับใหม่ชี้ชะตา [14 พ.ย. 50 – 06:26]

 

เป็นธรรมดาของทุกๆ ปี เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายปีหลากหลายหน่วยงานจะจัดเสวนา หรือ สัมมนา เกี่ยวกับทิศทางของอนาคตโทรคมนาคมไทย เช่นเดียวกับเมื่อเร็วๆ นี้ ที่สมาคมสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย หรือ Electrical and Electronics Engineering for Sustainable Development: IEEE ได้จัดการสัมมนาเชิงอภิปรายในหัวข้อ ดังกล่าว ขึ้น โดยมีนักวิชาการและตัวแทนบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศเข้าร่วม   ดังนั้น วันนี้ เราลองมาฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและตัวแทนจากบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงโทรคมนาคมไทยมาตลอดว่า พวกเขาเหล่านี้ มองภาพอนาคตโทรคมนาคมไทยไว้อย่างไร   

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ        ทีดีอาร์ไอ มองว่า ภาพรวมอนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยขึ้นอยู่กับภาครัฐ ที่จะต้องไม่กำหนดนโยบาย รวมทั้งออกกฏเกณฑ์และมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและแข่งขัน นอกจากนั้น ยังจะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้สามารถก้าวหน้าไปได้   “2 เดือนนับจากนี้ ไป จะเป็นช่วงเวลาสำคัญมากของอุตสาหกรรม 1-2 ปีนี้ จะเป็นปีที่สร้างความแตกต่างระหว่างภาพรวมว่า จะเดินหน้า หรือ ถอยหลัง..วิจัยเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ทีดีอาร์ไอ กล่าว และว่า ดังนั้น ขณะนี้ จึงเป็นช่วงสำคัญ เพราะพระราชบัญญัติ หรือ พ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ… กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ หรือ สนช.   ดร.สมกียรติ อธิบายว่า  รัฐธรรมนูญ พ.. 2550 มาตรา 47 กำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแลเพียง 1 องค์กร และในมาตรา 305 กำหนดให้สรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังรัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบาย ที่ถ้ากระบวนการเลือกเป็นไปตามที่กำหนดไว้จะอยู่ในช่วงประมาณเดือน ส.. –.. 2551 ดังนั้น ขณะนี้ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพิจารณา พ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ   ..วิจัยเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ทีดีอาร์ไอ กล่าวแบบฟันธงว่า ภายในเดือน ธ..นี้ พ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่จะต้องถูกประกาศใช้ เพื่อให้ทันกับการสรรหา กสทช. ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน หลังรัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบาย ไม่เช่นนั้น ถ้าครบกำหนด แต่ยังไม่มี กสทช. จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยเข้าสู่ภาวะหลุมดำ เพราะ กทช.ในปัจจุบันจะไม่มีอำนาจหน้าที่ต่อไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ใหม่ มาตรา 47 กำหนดให้มีองค์กรกำกับดูแลเพียงองค์กรเดียว ส่วนมาตรา 305 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้การสรรหาต้องเสร็จภายใน 180 วัน ถ้าสรรหา กสทช. ไม่ได้ กทช. ที่ตั้งขึ้นตาม พ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เดิม ที่กำหนดให้มี 2 องค์กรกำกับดูแล นั่นคือ กทช. และ กสช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ) ที่เท่ากับขัดรัฐธรรมนูญจึงต้องถูกยกเลิกไป ดร.สมเกียร์ กล่าวเพิ่มเติม  ..วิจัยเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ทีดีอาร์ไอ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าของการแก้ไข พ...องค์กรจัดสรรคคลื่นความถี่ฯ ว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ… แล้ว และอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบถ้อยคำเพื่อนำเสนอต่อ สนช. ต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การแก้ไขในประเด็นต่างๆ ไม่มีปัญหา แต่ยังต้องรอดูฉบับหลังผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งว่า จะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ 

ส่วน ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ ผู้จัดการส่วนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที กล่าวถึงอนาคตโทรคมนาคมไทยว่า ขณะนี้ ทีโอทีมีคลื่นความถี่ในกิจการร่วมค้าไทยโมบาย แต่ไม่มีใบอนุญาตการให้บริการ เพราะความไม่สมบูรณ์ของการกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้เกิดสภาพเช่นนี้อีกจนทำให้เกิดความล้ม เหลว และทีโอทีทำอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะความช้าล้าในการออกใบอนุญาต การให้ใบอนุญาต ถ้าจะเป็นไปแบบเสรีและควบคุมด้วย คือ ใครขอมาแล้วไม่ให้หมดจะต้องรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ สำคัญที่ต้องมองดูการให้ใบอนุญาตแล้วต้องอยู่ได้และใช้โครงข่ายร่วมกันให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน ผู้จัดการ ส่วนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีโอที ให้ขอเสนอแนะ  

ด้าน นายกิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท กล่าวว่า กสท อยากได้องค์กรกำกับดูแลที่ไม่พิกลพิการ เช่น กรณีสามารถให้ใบอนุญาตให้บริการได้ แต่ไม่สามารถจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับให้บริการได้ โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีไวแม็กซ์ ที่ถ้าเข้ามาในประเทศไทยจะทำให้จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น   ถ้าไวแม็กซ์ถ้าเข้ามาในเมืองไทยคนใช้บรอดแบนด์เพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะมีการลงทุนต่ำ ลดปัญหาพื้นที่โครงข่ายเข้าไปไม่ถึง ถ้าดูลาว เขมร ก็มีการใช้งานทั่วไป โปรดักส์ก็ออกมามาก ราคาค่อนข้างถูกลง ตรงนี้ ชัดเจน และน่าคิด โดยหวังว่า พ...องค์กรจัดสรรคคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ จะไม่ทำให้เกิดความพิกลพิการอีก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการเครือข่ายและบำรุงรักษา กสท กล่าวเพิ่มเติม  นายกิตติพงษ์ ยังกล่าวอีกว่า ในอนาคตอยากให้องค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลทำงานอย่างจริงจังทั้งด้านการใช้จ่าย การควบคุมกฏเกณฑ์และการให้ใบอนุญาต ส่วนแข่งขันนั้น อยากให้มีความเสรีและเป็นธรรม โดยผู้บริโภคต้องได้ประโยชน์และผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้   

ขณะที่ .ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการปาฐกถาพิเศษว่า การมีกฏหมายไม่สมบรณ์ ผู้ใช้กฏหมายบิดเบือนข้อเท็จจริง ประกอบกับรัฐบาลยังขาดนโยบายที่ชัดเจนทำให้กิจการโทรคมนาคมไทยมีปัญหา ดังนั้น ต้องเริ่มที่กฏหมาย โดยรัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายและเอาจริงเอาจังเพื่อขจัดอุปสรรคการพัฒนาโทรคมนาคมไทย  ช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดำเนินการใดๆ ไม่ได้ เพราะไม่มีอำนาจแท้จริง ทั้งการแก้ไขปัญหาโทรคมนาคม หรือ การริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ลำพังหน่วยงานเดียวทำไม่ได้ ต้องอาศัยนโยบายจากรัฐบาลและความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ อดีต รมว.ไอซีที กล่าว และว่า การทำงานในตำแหน่ง รมว.ไอซีที เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ได้พยายามแก้ปัญหาในทีโอทีและ กสท เพราะถ้าทีโอทีและ กสท อยู่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องลำบาก เพราะแม้เอกชนรายใหม่จะเข้ามาก็ยาก ทั้งหมดนี้ เป็นการมองอนาคตโทรคมนาคมไทยผ่านสายตานักวิชาการ ตัวแทนจากทีโอที กสท และอดีต รมว.ไอซีที ที่ค่อน ข้างจะสอดคล้องกันว่ากฏหมาย โดยเฉพาะในส่วนของการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอนาคตโทรคมนาคมไทย ก็ได้แต่หวังว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะแก้ไข หรือ หาทางปัดเป่าปัญหาดังกล่าว ให้หมดไป เพื่อให้อนาคตโทรคมนามคมไทยเดินไปข้างหน้าอีกครั้ง…     

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: