สวัสดีเสมอ


สืบเนื่องจาก BABEL (บาเบล)
กุมภาพันธ์ 24, 2007, 4:33 pm
Filed under: Uncategorized

B A B E L

ปริศนาธรรม จากเรื่องราวการท้าทายอำนาจของพระเจ้า (ต่อต้าน)

‘กฎ’ อันเด็ดขาดของธรรมชาติจะรู้หรือไม่รู้ ‘กฎ’ นี้ดำรงอยู่

ตถตา‘ คือ ‘ความเป็นเช่นนั้น’ อธิบายจำแนกแยกย่อยลงไปด้วยว่า “เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงมี” ดังเรียก ‘อิทัปปัจจยตา‘ นั้น

เมื่อเอากฎแห่งเหตุและผลของการ “เกิด” ขึ้นของสรรพสิ่งมาอธิบาย การเกิดขึ้นของ “ความทุกข์” จึงเรียกว่า ‘ปฏิจจสมุปบาท‘ คือ การอาศัยกันและกัน ปรุงขึ้นเป็น ‘ทุกข์’

กฎนี้เป็นสัจจะ คือความจริงที่มีอยู่แล้ว

ความจริงที่ว่า คือ สิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) สิ่งทั้งปวงทนอยู่ได้ยาก (ทุกขัง) ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตน

ข้อความนี้เป็นความสังเขปของสังเขปความจาก ธรรมนิยามสูตร

รากไม้กำหนดกิ่งก้านสาขาฉันใด เศรษฐกิจก็กำหนดการเมืองฉันนั้น

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ใน มติชนสุดสัปดาห์ ๒๓ กพ. ๒๕๕๐ Who am I?

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: