สวัสดีเสมอ


ธมฺมจริยา จ ธรรมจริยา
กุมภาพันธ์ 22, 2007, 4:53 pm
Filed under: Uncategorized
ธมฺมจริยา จ ธรรมจริยา
ประพฤติธรรม
การประพฤติธรรม คืออะไร ?
การประพฤติธรรม คือ การประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดี ทั้งปรับปรุงพฤตกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง ซึ่งได้แก่การประพฤติปฏิบัติตน 2 ลักษณะควบคู่กันไป ได้แก่ 1.ประพฤติเป็นธรรม 2.ประพฤติตามธรรม
1.ประพฤติเป็นธรรม
ประพฤติเป็นธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความยุติธรรม 
เราต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเดหตุผลมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงเพราะอคติ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1.ไม่ลำเอียงเพราะรัก เช่น ถึงรัก นาย ก มากเพียงไรถ้าเขามีผลงานไม่ดีก็ยกคนอื่นที่มีความสามารถมาแทน 
2.ไม่ลำเอียงเพราะชัง คือ ถึงเกลียดหรืม่ชอบใครเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่นำมาปนกับเรื่องส่วนรวม 
3.ไม่ลำเอียงเพราะหลง คือ เป็นคนมีปัญญา หูตากว้างไกล รู้เท่าทีนคน ไม่โง่ 
4.ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัย คือ มีใจอาจหาญไม่หวั่นไหว ไม่เกรงอิทธิพลมืดใด ๆ
 
ประพติตามธรรม คือ การประพฤติตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน ได้แก่

การปฏิบัติตามหลัก กุศลกรรมบถ 10 ประการ ดังนี้

  1.เว้นจากการฆ่าสัตว์ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ 
  2.เว้นจากการลักทรัพย์ คือ ไม่แสวงหารายได้โดยทางทุจริต 
  3.เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไม่กระทำผิดในทางเพศไม่ลุอำนาจแก่ความกำหนัด 
  4.เว้นจากการพูดเท็จ คือ ต้องไม่เจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความจริง 
  5.เว้นจากการพูกส่อเสียด คือ ไม่เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ 
  6.เวันจากการพูดคำหยาบ คือ ไม่พูดซึ่งทำให้คนฟังเกิดความระคายใจ 
  7.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ ไม่พูดเหลวไหล 
  8.ไม่โลภอยากได้ของเขา คือ ไม่เพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นในทางทุจริต 
  9.ไม่พยาบาทปองร้ายเขา คือ ไม่ผูกใจเจ็บ ไม่ค้ดอาฆาตล้างแค้น ไม่จองเวร 
  10.ไม่เห็นผิดจากคลองทำ คือ ไม่คิดแย้งกับหลักธรรม

“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม บุคคลใด หวังความสุข หวังความเป็นใหญ่ หวังความก้าวหน้า ต้องประพฤติธรรม”

Advertisements

ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็นใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: