สวัสดีเสมอ


สาลี friendship ณ อ.๓ (๒๕๔๙)

รูปภาพสาลีในกิจกรรมต่างๆ อย่างสังเขป สำหรับบรรจุในทำเนียบรุ่น อ.๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๙


ให้ความเห็น so far
ใส่ความเห็น



ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s



%d bloggers like this: